BOUWRIJP MAKEN VAN START

BOUWRIJP MAKEN VAN START

Voordat er gestart kan worden met de realisatie van de woningen binnen het project Livingstone Park, zijn er nog een aantal werkzaamheden op de locatie die moeten worden afgerond. Na de sloop van het voormalige zorggebouw is de voorbelasting aangebracht. De voorbelasting zorgt ervoor dat er minder verzakkingen in de grond zijn ontstaan. De voorbelasting is nog op een aantal plekken aanwezig. De civiele aannemer J. Bos en Zn. uit Moordrecht start binnen enkele weken met het bouwrijp maken. In deze fase worden onder andere de riolering aangebracht, het terrein geëgaliseerd, bouwwegen aangelegd en worden kabels en leidingen aangelegd door de nutspartijen. De verwachting is dat er juni 2023 gestart zal worden met de realisatie van de woningen door aannemer Van Zanten Bouw.