DE CONTOUREN V/D WOONSTRATEN IN LIVINGSTONE PARK ZIJN AL ZICHTBAAR

DE CONTOUREN V/D WOONSTRATEN IN LIVINGSTONE PARK ZIJN AL ZICHTBAAR

Zusterbedrijf New Horizon heeft het voormalig verpleeghuis Bloemendaal circulair geoogst en de civiele aannemer A. Molenaar B.V. heeft de voorbelasting aangebracht. Een dikke laag zand ligt op de plekken waar de wegen komen, zodat de grond kan inklinken. De voorbelasting moet naar verwachting circa 9 maanden blijven liggen. Hoe de zetting verloopt wordt de komende tijd gemonitord. Zodra de zetting is bereikt kan het zand worden afgegraven en kan het terrein bouwrijp worden gemaakt. ADCIM heeft het ontwerp van de openbare ruimte opgesteld en is tijdens de realisatie verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht. Bekijk hieronder het filmpje dat zij hebben gemaakt van de werkzaamheden.